Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez MRiRW w roku 2021

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji materiału rozmnożeniowego polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Opracowanie ekologicznych metod zwiększenia produktywności materiału rozmnożeniowego cebuli z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki oraz czynników optymalizujących produkcję nasienną w systemie rolnictwa ekologicznego wraz z wytycznymi (kompleksowy przewodnik dwuletniej produkcji cebuli na nasiona).

Kierownik zadania: dr Regina Janas

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Kompleksowy przewodnik uprawy cebuli nasiennej (I i II rok uprawy)

Załącznik do sprawozdania: Przewodnik – II część. Możliwości zwiększenia produktywności materiału rozmnożeniowego (wysadków) cebuli w systemach ekologicznych (II rok produkcja na nasiona)
 

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Zastosowanie substancji podstawowych do ograniczania populacji agrofagów (szkodników i chorób) na rokitniku.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: WYTYCZNE DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W EKOLOGICZNYCH UPRAWACH OWOCÓW JAGODOWYCH

 

 

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Opracowanie metodyk produkcji ekologicznej dla roślin jagodowych (truskawka i malina), z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Opracowanie poradnika ochrony truskawki przed chorobami i szkodnikami.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Poradnik ochrony truskawki przed szkodnikami i chorobami

    

    

 

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie ochrony warzyw przed chorobami i szkodnikami. Opracowanie, w formie przewodnika, metod zapobiegawczych przed chorobami i szkodnikami.
Możliwości wykorzystania substancji podstawowych i bioproduktów w ekologicznej w uprawie jarmużu, kalafiora i kapusty głowiastej przed chorobami i szkodnikami.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Przewodnik ochrony przed chorobami i szkodnikami w ekologicznej uprawie kapusty głowiastej, kalafiora i jarmużu

Sadownictwo metodami ekologicznymi: badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Opracowanie metod ochrony borówki wysokiej przed muszką plamoskrzydłą Drosophila suzukii (Matsumura) oraz patogenami powodującymi szarą pleśń (Botrytis cinerea) i antraknozę (Colletotrichum acutatum sensu lato), w ekologicznym systemie produkcji.

Kierownik zadania: dr Wojciech Warabieda

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Przewodnik w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym w zakresie, ochrony borówki wysokiej przed muszką plamoskrzydłą Drosophila suzukii (Matsumura), szarą pleśnią (Botrytis cinerea), antraknozą (Colletotrichum acutatum senso lato) w ekologicznym systemie produkcjiKwota dotacji w 2021 r. dla 5 zadań: 768 347,00 zł

 

ZREALIZOWANE

2020 r.
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >