Horyzont 2020

Projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej


Tytuł: Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming (Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie)
Akronim: EXCALIBUR
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.05.2024
Nr umowy: 817946

Tytuł: Innovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practices
(Innowacje w zakresie testowania odmian roślin w Europie dla promowania wprowadzania nowych odmian lepiej przystosowanych do zmiennych warunków biotycznych i abiotycznych oraz bardziej zrównoważonych metod uprawy)
Akronim: INVITE
Tytuł projektu w języku angielskim:
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), Francja
Koordynator projektu z IO: dr M. Lewandowski
Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2024
Nr umowy: 817970

Tytuł: Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks
Akronim: BIOFRUITNET
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2022
Nr umowy: 862850

 
Projekty zrealizowane


Tytuł: Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers
(Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów)
Akronim: GoodBerry
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: UNIVERSIDAD DE MALAGA, Hiszpania
Koordynator projektu z IO: dr A. Masny
Okres realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2020
Nr umowy: 679303

Tytuł: Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin. Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020
(Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin)
Akronim: FERTINNOWA
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu:
Koordynator projektu z IO: dr hab. J. Treder, prof. IO
Okres realizacji:
Nr umowy:

 

Sustainable Management of Resilient Bee populations
SmartBees
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: 7 PR UE
Numer projektu: 613960
Koordynator projektu: LanderInstitut fur Bienenkunde Hohen Neuendorf EV, Hohen Neuendoef, Niemcy
Koordynator projektu z IO: dr hab. M. Bieńkowska
Okres realizacji: 2014 – 2018

 

Coordinated Integrated Pest Management in Europe
C-IPM
Koordynacja badań nad Integrowaną Ochroną Roślin w Europie
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: 7 PR UE
Numer projektu: 618110
Koordynator projektu: dr Antoine Messen, INRA, Francja
Koordynator projektu z IO: prof. dr hab. J. Robak
Okres realizacji: 2014 – 2017

 

Strategies to develop effective, innovative and practical approaches to protect major European fruit crops from pests and pathogens
Nr projektu: 7PR UE 613678
Koordynator projektu: dr Neil Audsley, FERA, York, UK
Koordynator i kierownik zespołu polskiego: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO
Okres realizacji: 2014-2018
Pełna informacja o projekcie: https://secure.fera.defra.gov.uk/dropsa/
więcej...

Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation

TraFooN 7 PR UE no. 613912 (2014-2016)
Koordynator projektu:
Koordynator i wykonawca zadań ze strony Polski: prof. dr hab. Lech Michalczuk

więcej....

Pełna informacja o projekcie www.trafoon.eu

Kompleksowe badania nad poprawą jakości i bezpieczeństwa warzyw i owoców przygotowanych do bezpośredniego spożycia /QUAFETY - Comprehensive approach to enhance quality and safety of ready to eat fresh products/ - 7 PR UE 289719 (2012-2014)
Koordynator projektu:  Giancarlo Colelli – UNIVERSITA DELI STUDI DI FOGGIA
Koordynator IO: dr Maria Grzegorzewska

Cel pracy/Uczestnicy

Optimised food products for elderly populations (2012-2015)
OPTIFEL
Produkty żywnościowe zoptymalizowane dla populacji osób starszych
Koordynator projektu: dr C. Renard, INRA, Francja
Koordynator z IO: dr Jarosław Markowski

 

Towards sustainable global food safety collaboration
Globalna współpraca dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Akronim: Collab4Safety

http://web.spi.pt/collab4safety


The sustainable improvement of European berry production, quality and nutrition value in a changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries - EUBerry. 7 PR UE 265942 (2011-2014). 
Koordynator projektu: prof. dr Bruno Mezzetti, UNIPVM, Włochy
Koordynator i kierownik zespołu polskiego: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Pełna informacja o projekcie: www.euberry.univpm.it/home


Facing sustainability new relationships between rural areas and agriculture in Europe
Nowe relacje pomiędzy obszarami wiejskimi a rolnictwem w aspekcie zrównoważonego rozwoju w Europie
„RURAGRI” 7 PR UE (2009-2013)
Koordynator projektu: dr Egizio Valceschini
Koordynator i wykonawca zadań ze strony Polski – dr hab. Lidia Sas Paszt, prof.IO

 

Sharka Containment – „SharCo” 7 PR UE 204429 (2008-2012)
Koordynator projektu: INRA, Bordeaux
Koordynator pakietu roboczego WPA2 i Kierownik zespołu polskiego: prof. dr hab. Lech Michalczuk
Wykonawcy: dr T. Malinowski, mgr M. Klekowicka, mgr A. Adamus
Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB pt. Ograniczenie występowania szarki (2009-2012)
Kierownik: prof. dr hab. Lech Michalczuk 
Nr decyzji: 1196/7. PR UE/2009/7

Conference "Food and nutrition in the 21 st century" - 7 PR UE 280424 (2011-2012)
Kierownik: prof. dr hab. Lech Michalczuk 
Pełna informacja o projekcie: www.foodconference2011.inhort.pl

 

 

 INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >