Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2007 r.

Sadownictwo

 1. Wstawki skarlające dla czereśni 

 2. Intensywny sad czereśniowy na podkładce ‘PHL-A’ 

 3. Wybrane odmiany jabłoni o podwyższonej odporności na choroby

 4. Wpływ kilku metod przygotowania gleby na wzrost i plonowanie roślin borówki wysokiej odmiany Bluecrop  

 5. Monitorowanie odporności grzyba Venturia inaequalis na fungicydy strobilurynowe 

 6. Opracowanie progów zagrożenia dla szkodników glebowych oraz możliwość zwalczania pędraków i drutowców w integrowanej produkcji truskawek 

 7. Oddziaływanie środków grzybobójczych nowych generacji na liczebność populacji przędziorków (Tetradychidae), występujących na jabłoni i truskawce

 8. Attract and kill - alternatywna metoda zwalczania owocówki jabłkóweczki Cydia pomonella

 9. Wykorzystanie pułapek feromonowych do określania potrzeby oraz terminów zwalczania owocówki jabłkóweczki Cydia pomonella (L.)

 10. Ocena jakości i trwałości przechowalniczej nowych odmian parchoodpornych jabłoni

 11. Ocena przydatności do produkcji soków jabłek nowych odmian parchoodpornych

 12. Udoskonalenie technologii wytwarzania osmo-konwekcyjnego suszu wiśniowego poprzez dodatek zagęszczonych soków owocowych 

 13. Określenie ilości drewna pozyskiwanego z cięcia drzew i krzewów owocowych do wykorzystania w celach energetycznych

 14. Kombajnowy zbiór wiśni maszyną o ruchu ciągłym

 15. Badania wysokości  nadwyżki bezpośredniej i zdolności do inwestowania  w gospodarstwach towarowych z produkcją jabłek

 16. Konkurencyjność owoców pestkowych produkcji polskiej na rynku europejskim

 17. Nawożenie siarką borówki wysokiej odmiany Bluecrop

 18. Zdolność przechowalnicza śliwek odmiany ‘Cacanska Najbolia’

 19. Parchoodporna odmiana jabłoni ‘FREE REDSTAR’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 20. Parchoodporna odmiana jabłoni ‘Melfree’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 21. Parchoodporna odmiana jabłoni ‘Gold Milenium’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 22. ‘Filut’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 23. ‘Selvik’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >