Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2006 r.

Sadownictwo

 1. ‘BENEFIS’ – oryginalna odmiana maliny hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 2. ‘LASZKA’ – oryginalna odmiana maliny hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 3. ‘FERIUSZ’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 4. ‘POLESIE’ – oryginalna odmiana maliny hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 5. ‘KORAL’ – oryginalna odmiana wiśni hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 6. ‘RECODA’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 7. ‘TIBEN’, ‘TISEL’ i ‘TINES’ - nowe odmiany porzeczki czarnej hodowli ISK do maszynowego zbioru owoców

 8. Chemiczna defoliacja krzewów porzeczki czarnej w szkółce dla ułatwienia produkcji materiału szkółkarskiego

 9. Wykorzystanie drapieżnych owadów w ograniczaniu populacji miodówki gruszowej plamistej na gruszach 

 10. Intensywny sad śliwowy z drzew wysoko okulizowanych  na siewkach Węgierki Wangenheima 

 11. Odmiany śliwy japońskiej polecane do uprawy towarowej 

 12. Nowe odmiany borówki wysokiej i półwysokiej do uprawy w warunkach centralnej Polski 

 13. Rozmnażanie podkładki ‘GiSelA 5’ metodą sadzonek zielnych

 14. Nowe gatunki roślin sadowniczych w Polsce mające duże znaczenie dla zdrowia człowieka 

 15. Identyfikacja odmian i podkładek drzew owocowych przy użyciu markerów molekularnych 

 16. Występowanie i szkodliwość nowych w warunkach Polski patogenów truskawki oraz możliwości ograniczania ich występowania

 17. Rozpoznawanie występowania antraknozy borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum)

 18. Wykorzystanie ściółek organicznych i nawożenia azotowego w uprawie borówki wysokiej

 19. Wegetatywne rozmnażanie nowych podkładek dla gruszy przez sadzonki zielne

 20. Zestawy do wykrywania testem ELISA wirusów drzew owocowych: PPV, PNRSV, ACLSV

 21. Nowe odmiany porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i agrestu do uprawy na plantacjach towarowych
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >