Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Tytuł: Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego
Akronim: RCBO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: dr M. Chojnowski
Okres realizacji: 18.01.2019 – 31.12.2021
Nr umowy: RPLD.05.04.01-10-0001/18-00

Tytuł projektu: Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych
Akronim: CPPO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Okres realizacji: 15.06.2019 – 30.09.2021
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00

Tytuł projektu: Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych
Akronim: LFPPO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Koordynator projektu: dr Krzysztof Rutkowski
Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.09.2022
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0001/20

Tytuł projektu: Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa
Akronim: PromIO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Koordynator projektu: dr W. Kiszczak
Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.09.2022
Nr umowy: RPLD.02.02.02-10-0018/20-00

Tytuł projektu: Rodzina innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych
Akronim: OPTIVENT
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Wykonawca: „BURY – MASZYNY ROLNICZE” Wojciech Bury
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO- PIB: dr hab. G. Doruchowski, prof. IO
Okres realizacji: 01.07.2020 − 31.12.2022
Nr umowy: 1/2020

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań nad własnościami jabłka czerwonomiąższowego i opracowanie receptur z jego działaniem
Akronim: RedApple
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Wykonawca: Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp.K.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. M. Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Okres realizacji: 01.10.2020 − 30.06.2022
Nr umowy: 1/HPP/2020

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań fizykochemicznych komponentów podłoży, gotowych mieszanek podłożowych, podłoży podczas okresu przechowywania, badań biologicznych oraz konsultacji
Akronim: SOBEX2
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020
Wykonawca: SOBEX Sp. z o.o.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: dr inż. Jacek Nowak
Okres realizacji: 01.07.2019 − 31.05.2021
Nr umowy: 5/PUiNRO/19

 

ZREALIZOWANE

Tytuł: Nowoczesne i innowacyjne produkty w ramach kategorii baby food BABYFOOD
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny
Wykonawcy: Tymbark-MWS Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr hab. D. Konopacka
Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.04.2019
Nr umowy: RPWM.01.02.02-28-0007/017

Tytuł: Realizacja przez firmę SOBEX Sp. z o.o. w miejscowości Trzebicz projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu – podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach
(Realization by SOBEX Sp. z o.o. in Trzebicz a research project aimed at developing an innovative product
– a horticultural substrate with a unique composition and properties)
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Wykonawca: Sobex Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. S. Nowak
Okres realizacji: 03.09.2018 – 30.04.2020
Nr umowy: 5/PUiNRO/18

Akronim: RCBO

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik projektu: dr M. Chojnowski

Okres realizacji: 18.01.2019 – 31.12.2021

Nr umowy: RPLD.05.04.01-10-0001/18-00

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >