Skład Rady Naukowej III kadencji

Skład Rady Naukowej III kadencji

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący

 prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Zastępca Przewodniczącego

 prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

Zastępca Przewodniczącego

 dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO

Sekretarz

 dr Magdalena PtaszekCzłonkowie Rady Naukowej wybrani w wyborach
przeprowadzonych w dniu 23 czerwca 2017 r.

Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI Instytut Ogrodnictwa
Zakład Agroinżynierii
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia
Prof. dr hab. Waldemar TREDER Instytut Ogrodnictwa
Zakład Agroinżynierii
Pracownia Nawadniania
Prof. dr hab. Adam WOJDYŁA Instytut Ogrodnictwa
Zakład Fitopatologii
Dr hab. Małgorzata BIEŃKOWSKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Dr hab. Mirosława CIEŚLIŃSKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Fitopatologii
Dr hab. Grażyna SOIKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
Dr hab. Zbigniew KOŁTOWSKI, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Prof. dr hab. Dorota KONOPACKA Instytut Ogrodnictwa
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
Dr hab. Jerzy LISEK, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
Dr hab. Bożena MATYSIAK, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii Stosowanej
Dr hab. Stanisław PLUTA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych
Dr hab. Małgorzata PODWYSZYŃSKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii Stosowanej
Prof. dr hab. Joanna PUŁAWSKA Instytut Ogrodnictwa
Zakład Fitopatologii
Dr hab. Elżbieta ROZPARA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Prof. dr hab. Lidia SAS-PASZT Instytut Ogrodnictwa
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery
Dr hab. Jadwiga TREDER, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
Dr hab. Paweł WÓJCIK, prof. IO Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
Dr Paweł BIELICKI Instytut Ogrodnictwa
Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa
Pracownia Szkółkarstwa
Dr inż. Jacek NOWAK Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
Dr Magdalena PTASZEK Instytut Ogrodnictwa
Zakład FitopatologiiCzłonkowie Rady Naukowej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych

Prof. dr hab. Dorota KONOPACKA Instytut Ogrodnictwa
Dyrektor

 

Członkowie Rady Naukowej nominowani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 27 lipca 2017 r.

Prof. dr hab. Włodzimierz BREŚ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Żywienia Roślin
Prof. dr hab. Zbigniew T. DĄBROWSKI
(emerytowany pracownik naukowy)
SGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej
Prof. dr hab. Janina GAJC-WOLSKA SGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
Prof. dr hab. inż. Dariusz GRZEBELUS Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
Prof. dr hab. Bożena KORDAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
Prof. dr hab. Zenia MICHAŁOJĆ
(emerytowany pracownik naukowy)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin
Prof. dr hab. Stefan PRUSZYŃSKI
(emerytowany pracownik naukowy)
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek SIWULSKI Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Warzywnictwa
Prof. dr hab. Kazimierz TOMALA SGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Sadownictwa
Prof. dr hab. Wanda WADAS Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
Katedra Warzywnictwa
Prof. dr hab. Jerzy WILDE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Pszczelnictwa
Dr Wojciech HAŁDAŚ MRiRW
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Wydział Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Dr hab. Bożena NOSECKA, prof. IERiGŻ-PIB
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Dr inż. Wiesław SZYDŁO Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Iglak Niewierz”
Związek Szkółkarzy Polskich
Ewa MĄCZEWSKA Gospodarstwo Sadownicze Ewa Mączewska
Mgr inż. Szymon NOWAKOWSKI Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Szymon Nowakowscy
Mgr inż. Karol PAWLAK Vitroflora Sp. z o.o.
Mgr inż. Agata SOSIŃSKA-Osiecka Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku
Mgr inż. Stanisław ZABARSKI Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kaliszu

 

Członek Rady Naukowej wyznaczony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 27 czerwca 2019 r. na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych

 Dr hab. Zbigniew MATYJAS, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >