Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2009 r.

Sadownictwo

 1. Wpływ słabo rosnących podkładek na wzrost i owocowanie odmiany jabłoni ‘Celeste’

 2. ‘Maxma Delbard 14 Brokforest’ – podkładka do zakładania intensywnych sadów czereśniowych na glebach lekkich

 3. Intensywny, gęsto sadzony sad czereśniowy z drzew szczepionych na podkładkach słabo rosnących

 4. Możliwości poprawy jakości drzewek gruszy w szkółce

 5. Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na wielkość i jakość plonu drzew jabłoni ‘Gala Must’ i ‘Jonica’

 6. Polepszanie zdolności przechowalniczej gruszek odmiany ‘Konferencja’ w wyniku oprysków chlorkiem wapnia

 7. Wykrywanie tumorogennych Agrobacterium w roślinach

 8. Wykorzystanie pasożytniczej błonkówki Sectiliclava cleone  w ograniczaniu liczebności miodówki gruszowej plamistej na gruszy

 9. Termin zbioru i przechowywanie wybranych odmian gruszek

 10. Możliwości zwiększenia opłacalności produkcji jabłek  w gospodarstwach środkowej Polski z uwzględnieniem oddziaływania rynku UE

 11. Zróżnicowanie cen jabłek w Polsce i w Holandii w zależności od jakości i odmian na poziomie gospodarstw, rynków hurtowych i w detalu

 12. Identyfikacja odmian gruszy z wykorzystaniem markerów ISSR i RAPD

 13. Zastosowanie kwasów fulwowych w celu poprawy warunków wzrostu drzew przy drogach i ulicach w miastach w warunkach zasolenia gleby

 14. Wpływ opadu deszczu na zmywalność środków ochrony roślin

 15. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie porzeczki czarnej i jabłoni

 16. Ochrona jabłoni przed parchem jabłoni w integrowanym systemie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu warunków
  atmosferycznych i sygnalizacji rozwoju grzyba Venturia inaequalis

 17. Progi zagrożenia jabłoni przez przędziorki

 18. Poprawa namnażania i ukorzeniania pędów maliny czerwonej w kulturach in vitro 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >