Wiśnia

Odmiany wiśni wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa i ich status prawny

Nazwa odmiany

Status prawny odmiany

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony 
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

EKOWIS  19.03.2021 r.
S 688
 08.03.2021 r.
S 263

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 08.03.2051 r.

 
GALENA 21.01.2013 r.
S 602
-  
GRANDA 03.04.2020 r.
S 660
01.04.2020 r.
S 254

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 01.04.2050 r.

 

Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa – Prusy Spółka z o.o.
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65
Fax. (46) 815 77 13
e-mail: oems@oems.pl
www.oems.pl

LUCYNA

14.04.1997 r. 
S 296

19.06.1995 r. - S 14

Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.

-

SABINA

14.04.1997 r. 
S 297

-

-

WANDA

14.04.1997 r. 
S 295

-

-
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >