Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego 2012 r.

Oddział Sadownictwa

Metody zastąpienia miedzi w ochronie upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym - PKre-029-7-19/12 (656)

Wykonawcy: mgr Paweł Bielicki, dr mgr Hanna Bryk, dr Elżbieta Rozpara mgr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Anton Harbuzov, mgr Marcin Pąśko, Izabella Bełc, Zbigniew Jaroń, Sławomir Bogumił

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2012 roku:

„Metody zastąpienia miedzi w ochronie wiśni przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych”Oddział Warzywnictwa

Ekologiczna uprawa warzyw - PKre-029-34-3-3 1

Wykonawcy: prof. S. Kaniszewski, dr J. Babik, dr A. Szafirowska, mgr T. Sabat, mgr A. Kowalski, inż. E. Panasiuk, Z. Olszak, D. Marcinkowska, K. Czaplarska, J. Rosińska, dr M. Rogowska, mgr B. Wrąbel

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2012 roku:

„Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi” 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >