Komórki organizacyjne

DYREKTOR INSTYTUTU OGRODNICTWA – Państwowego Instytutu Badawczego

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH, GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH


RADA NAUKOWA


SEKRETARZ NAUKOWY

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

ZESPÓŁ TRANSFERU TECHNOLOGII I OBSŁUGI PROJEKTÓW BADAWCZYCH

DZIAŁ INFORMATYKI

RZECZNIK PATENTOWY

PEŁNOMOCNIK DS. OBRONNYC H I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA

RADCA PRAWNY

BROKER INNOWACJI

SEKRETARIAT INSTYTUTU

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII „AgroTech”

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI „HortiTech”

CENTRUM BIOTECHNOLOGII OGRODNICZEJ

SPÓŁKI IO Z O.O.


ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I RYZOSFERY

ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH

ZAKŁAD BIOLOGII STOSOWANEJ

ZAKŁAD AGROINŻYNIERII

ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN OGRODNICZYCH

ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH

ZAKŁAD PRZECHOWALNICTWA I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

ZAKŁAD UPOWSZECHNIANIA i PROMOCJI

DZIAŁ PLANOWANIA NAUKOWEGO I PROGRAMU WIELOLETNIEGO

BIBLIOTEKA

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

SEKCJA LOGISTYKI

SEKCJA ENERGETYCZNO-TECHNICZNA

SEKCJA OBSŁUGI DOŚWIADCZEŃ

STANOWISKO DS. BHP I OCHRONY P.POŻ.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

SEKCJA DS. PŁAC

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >