Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. Dorota Konopacka
e-mail: Dorota.Konopacka@inhort.pl
Sekretariat - tel. 46 833 34 34, 46 834 67 86

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
tel. 46 833 34 34, 46 834 67 86
e-mail: Stanislaw.Kaniszewski@inhort.pl

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Antosiak

tel. 46 834 54 55
e-mail: agnieszka.antosiak@inhort.pl

 
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >