Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2011 r.

Sadownictwo

 1. ‘P 66’ – nowa polska karłowa podkładka wegetatywna dla jabłoni

 2. ‘P 67’ – nowa polska karłowa podkładka wegetatywna dla jabłoni

 3. ‘KALIPSO’ – nowa polska odmiana śliwy

 4. ‘ELSARIUSZ’ – nowa polska odmiana truskawki 

 5. ‘HOKENT’ – nowa polska odmiana truskawki

 6. ‘MARKAT’ – nowa polska odmiana truskawki

 7. ‘PALADYN’ – nowa polska odmiana truskawki

 8. ‘MARDUK’ – nowa polska odmiana truskawki

 9. ‘PANON’ – nowa polska odmiana truskawki

 10. ‘GOFERT’ – nowa polska odmiana porzeczki czarnej 

 11. ‘RUBEN’ – nowa polska odmiana porzeczki czarnej 

 12. Nowa technologia uprawy i zbioru śliw dla przemysłu przetwórczego 

 13. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie truskawek

 14. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie porzeczek czarnych i jabłoni

 15. Wykorzystanie preparatów giberelinowych w sadach jabłoniowych

 16. Urządzenie BAUM alternatywą dla przerzedzania chemicznego 

 17. Monitoring występowania form odpornych grzyba Venturia inaequalis na fungicydy jako podstawa modyfikacji programów zwalczania parcha jabłoni, szczególnie w sadach z produkcją integrowaną

 18. Rozpoznawanie występowania antraknozy truskawki (Colletotrichum acutatum) oraz identyfikacja i możliwości zwalczania sprawcy choroby

 19. Wykrywanie i identyfikacja Verticillium dahliae w glebie

 20. Wykrywanie i identyfikacja grzybów z rodzaju Monilinia na roślinach sadowniczych

 21. Podatność odmian jabłoni na zarazę ogniową 

 22. Wykrywanie Xanthomonas arboricola pv. corylina w roślinach

 23. Wykrywanie Pseudomonas syringae pv. syringae i pv. morsprunorum sprawców raka bakteryjnego drzew owocowych

 24. Wykrywania Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae w roślinach

 25. Podatność jabłek odmian parchoodpornych na choroby przechowalnicze pochodzenia grzybowego

 26. Program Ochrony Roślin Sadowniczych w warunkach zachodzących zmian w asortymencie i zakresie stosowania środków ochrony roślin sadowniczych

 27. Wykrywanie Xanthomonas arboricola pv. juglandis

 28. Sygnalizacja lotu i optymalizacja terminów zwalczania pryszczarka namalinka łodygowego (Reseliella theobaldi Barnes.)

 29. Monitoring lotu ogrodnicy niszczylistki z użyciem pułapek do odłowu chrząszczy

 30. Pozbiorcze traktowanie jabłek gorącą wodą jako metoda poprawiająca ich jakość i trwałość przechowalniczą

 31. Technologia produkcji mętnych nektarów z czarnej porzeczki

 32. Stanowisko do napełniania opryskiwaczy

 33. Niezależna regulacja strumienia powietrza i wielkości kropel w nawigowanym satelitarnie opryskiwaczu EDAS
 34. Stanowisko do mycia opryskiwaczy

 35. Model EOS do oceny opryskiwaczy pod kątem ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska

 36. Stanowisko BIOBED do bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach ochrony roślin
 37. Materiały szkoleniowe dotyczące technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony roślin

 38. Wpływ czynników demograficznych na zmiany w preferencjach konsumentów w stosunku do podstawowych produktów ogrodniczych

 39. Monitoring zwójki koróweczki (Enarmonia formosana Scop.) i terminy zwalczania

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >