Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2015 roku:

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych
HORre-msz-780-29/15 (501)

Wykonawcy: dr hab. Elżbieta Rozpara prof. nadzw., mgr inż. Witold Danelski, dr Teresa Badowska-Czubik, dr Aneta Chałańska, mgr Aleksandra Bogumił, dr inż. Paweł Bielicki, mgr inż. Agnieszka Głowacka


Sprawozdanie z realizacji zadania w 2015 roku:

Dobre praktyki w ekologicznych uprawach roślin sadowniczych - selekcja mikroorganizmów dla poprawy jakości i zdrowotności gleby w ekologicznych uprawach sadowniczych

Wykonawcy: dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO, dr Anna Lisek, dr Beata Sumorok, prof. dr hab. Zygmunt Grzyb, mgr inż. Edyta Derkowska, mgr Sławomir Głuszek, mgr Paweł Trzciński, mgr inż. Krzysztof Weszczak, mgr Michał Przybył, mgr inż. Mateusz Frąc, Maria Dzikowska, Anna Polit


Sprawozdanie z realizacji zadania w 2015 roku:

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych. Zwalczanie szkodników żyjących w glebie metodami ekologicznymi

Wykonawcy: dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. IO, dr hab. Eligio Malusa prof. IO, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Małgorzata Tartanus, dr Loredana Canfora, dr Flavia Pinzari, dr Aneta Chałańska, dr Małgorzata Sekrecka, dr Wojciech Warabieda, mgr Wojciech Piotrowski, mgr Michał Hołdaj, mgr Damian Gorzka, inż. Barbara Sobieszek, techn. Bożena Pawlik, techn. Stanisław Lesiak, techn. Małgorzata Bartosik, techn. Tadeusz Mańkowski

Subkontraktor: dr hab. Cezary Tkaczuk prof. UPH Siedlce


Sprawozdanie z realizacji zadania w 2015 roku:

Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi 1) określenie dobrych praktyk dla ekologicznej produkcji nasiennej warzyw i ziół, 2) określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw

Wykonawcy: Stanisław Kaniszewski (kierownik zadania), Anna Szafirowska, Artur Kowalski, Elżbieta Panasiuk

 INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >