DROPSA "Strategie rozwoju skutecznego, innowacyjnego i praktycznego podejścia do ochrony najważniejszych europejskich upraw sadowniczych przed szkodnikami i patogenami"

Instytut Ogrodnictwa jest jednym z 26 członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt DROPSA, którego celem jest opracowanie strategii ochrony upraw sadowniczych przed nowymi szkodnikami (Drosophila suzukii Matsumura) i kwarantannowymi patogenami: Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Xanthomonas fragariae  and X. arboricola pv. pruni,  które zostały wprowadzone niedawno do Europy i zidentyfikowane jako główne zagrożenie fitosanitarne stanowiące poważne wyzwanie dla produkcji owoców.

Cele:

  • Określanie ścieżek wprowadzenia i rozprzestrzeniania się D. suzukii i patogenów w UE i opracowanie prewencyjnych strategii i zaleceń ograniczających wprowadzanie niebezpiecznych szkodników i patogenów roślin sadowniczych.
  • Określenie biologii, ekologii i interakcji tych szkodników i chorób w różnych regionach Europy. Badania będą obejmowały kompleksową ocenę cyklu rozwoju, zakres roślin żywicielskich, zdolności do rozprzestrzeniania się, identyfikację naturalnych wrogów, oddziaływanie roślina-patogen, jak również substancji semiochemicznych mających udział w zachowaniu D. suzukii. Wiedza ta będzie podstawą do rozwijania praktycznych rozwiązań dla zrównoważonej ochrony przed szkodnikami.
  • Opracowanie innowacyjnych i skutecznych metod ochrony przy wykorzystaniu środków chemicznych, substancji semiochemicznych, nowych związków przeciwbakteryjnych i czynników biologicznych, jak również zabiegów uprawowych, techniki sterylizacji owadów i środków o nowych mechanizmach działania. Na podstawie najbardziej obiecujących metod i technik zostanie opracowana strategia IPM.
  • Opracowanie systemów prognozowania i wspomagania decyzji oraz określenie ryzyka jako elementu zintegrowanej ochrony roślin sadowniczych. Będzie oceniana efektywność proponowanych strategii ochrony upraw owocowych a opracowane strategie wykorzystywane w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji.INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >