DROPSA "Strategie rozwoju skutecznego, innowacyjnego i praktycznego podejścia do ochrony najważniejszych europejskich upraw sadowniczych przed szkodnikami i patogenami"

Instytut Ogrodnictwa jest jednym z 26 członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt DROPSA, którego celem jest opracowanie strategii ochrony upraw sadowniczych przed nowymi szkodnikami (Drosophila suzukii Matsumura) i kwarantannowymi patogenami: Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Xanthomonas fragariae  and X. arboricola pv. pruni,  które zostały wprowadzone niedawno do Europy i zidentyfikowane jako główne zagrożenie fitosanitarne stanowiące poważne wyzwanie dla produkcji owoców.

Cele: