RODO

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), które nastąpi 25 maja 2018 roku, przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Osobą wyznaczoną na Inspektora Ochrony Danych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach jest Pan Tomasz Viscardi. Z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email iod@inhort.pl oraz korespondencyjnie:

Tomasz Viscardi
Inspektor Ochrony Danych

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach  należy kierować na powyższy adres email lub adres do korespondencji.

Klauzula informacyjna

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >