ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU OGRODNICTWA


Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) są kontynuacją wydawanych do 2012 roku Zeszytów Naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, których zakres tematyczny poszerzono o zagadnienia z dziedziny warzywnictwa, które były przedmiotem publikacji w Nowościach Warzywniczych. ZNIO to rocznik, w którym zamieszczane są prace naukowe w języku polskim, zawierające oryginalne wyniki badań oraz artykuły przeglądowe z zakresu sadownictwa, warzywnictwa i kwiaciarstwa. Czasopismo jest publikowane w wersji elektronicznej.

Komitet Redakcyjny

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla recenzentów

Formularz recenzji

Lista recenzentów

 


ISSN 2391-8969 (online)

Redaktor Naczelny: Teresa Orlikowska
Redakcja/Wydawca:
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
tel. 510 208 488
e-mail: zeszyty@inhort.pl


ZNIO 2020, 28
ZNIO 2019, 27
ZNIO 2018, 26
ZNIO 2017, 25

ZNIO 2016, 24
ZNIO 2015, 23
ZNIO 2014, 22
ZNIO 2013, 21

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >