DANE PRACOWNIKÓW

 
Karolina
Lelonkiewicz
karolina.lelonkiewicz@inhort.pl
46 8346743
Starszy technik
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych
Stanisław
Lesiak
stanislaw.lesiak@inhort.pl
46 8345360, kom. 508000213
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Entomologii
dr inż.
Mariusz
Lewandowski
mariusz.lewandowski@inhort.pl
46 8345410, kom. 501622836
Adiunkt
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych
Alina
Lichman
alina.lichman@inhort.pl
46 8346682
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych
Aleksandra
Lipińska
aleksandra.zbudniewek@inhort.pl
46 8345415
Technik
Pracownia Nawadniania
Edyta
Lipińska
edyta.lipinska@inhort.pl
46 8346752
Technik
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
dr hab.
Jerzy
Lisek
jerzy.lisek@inhort.pl
46 8345234
Profesor IO
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
dr
Anna
Lisek
anna.lisek@inhort.pl
46 8345221
Adiunkt
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
mgr
Joanna
Lorenc
joanna.lorenc@inhort.pl
46 8345240
Inspektor BHP
Stanowisko ds. BHP i ochrony ppoż.

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >