DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr
Joanna
Jach
joanna.jach@inhort.pl
46 8345310
Specjalista
Dział Spraw Pracowniczych
mgr inż.
Jacek
Jachuła
jacek.jachula@inhort.pl
81 8882194
Asystent
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
mgr
Marta
Jagodzińska
marta.jagodzinska@inhort.pl
46 8346768, kom. 510 209 841
Główny specjalista
Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych
dr
Regina
Janas
regina.janas@inhort.pl
46 8345419, kom. 512382504
Adiunkt
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
dr
Anna
Jarecka-Boncela
anna.jarecka@inhort.pl
46 8346727
Adiunkt
Pracownia Fitopatologii
Hanna
Jaroń
hanna.jaron@inhort.pl
46 834324
Starszy specjalista techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
mgr
Katarzyna
Jaśkiewicz
katarzyna.kachaniuk@man.pulawy.pl
81 8862164
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
mgr
Marek
Jaworski
marek.jaworski@inhort.pl
46 8346673
Technik
Pracownia Herbologii
Zbigniew
Jazgara
zbigniew.jazgara@inhort.pl
46 8345223
Mistrz
Dział Administracyjno-Gospodarczy
inż.
Wioleta
Jędrzejczak
wioleta.jedrzejczak@inhort.pl
46 8345429
Specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >