DANE PRACOWNIKÓW

Karolina Lelonkiewicz
karolina.lelonkiewicz@inhort.pl
46 8346743
Starszy technik
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych


Stanisław Lesiak
stanislaw.lesiak@inhort.pl
46 8345360, kom. 508000213
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Entomologii


dr inż. Mariusz Lewandowski
mariusz.lewandowski@inhort.pl
46 8345410, kom. 501622836
Adiunkt
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


Alina Lichman
alina.lichman@inhort.pl
46 8346682
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych


Aleksandra Lipińska
aleksandra.zbudniewek@inhort.pl
46 8345415
Technik
Pracownia Nawadniania


Edyta Lipińska
edyta.lipinska@inhort.pl
46 8346752
Technik
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych


dr hab. Jerzy Lisek
jerzy.lisek@inhort.pl
46 8345234
Profesor IO
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych


dr Anna Lisek
anna.lisek@inhort.pl
46 8345221
Adiunkt
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych


mgr Joanna Lorenc
joanna.lorenc@inhort.pl
46 8345240
Inspektor BHP
Stanowisko ds. BHP i ochrony ppoż.