DANE PRACOWNIKÓW

 
dr inż.
Jacek
Rabcewicz
jacek.rabcewicz@inhort.pl
46 8345289, kom. 511 976 591
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Techniki Ogrodniczej
lic.
Małgorzata
Regulska
malgorzata.regulska@inhort.pl
46 8345286
Technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Jolanta
Rochalska
jolanta.rochalska@inhort.pl
46 8345359
Specjalista techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
inż.
Agnieszka
Rojek
agnieszka.rojek@inhort.pl
46 8345386, 46 8345282
Starszy specjalista techniczny
Zakład Biologii Stosowanej
Maria
Rosińska
maria.rosinska@inhort.pl
46 8157852
Specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
dr hab.
Elżbieta
Rozpara
elzbieta.rozpara@inhort.pl
46 8345437, kom. 508000215
Profesor Instytutu
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
mgr
Krzysztof
Rudziński
krzysztof.rudzinski@inhort.pl
46 8345287
Starszy specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
dr
Krzysztof
Rutkowski
krzysztof.rutkowski@inhort.pl
46 8345363, 46 8345359, kom. 509964807
Adiunkt - Kierownik Zakładu i Pracowni
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
mgr
Dariusz
Rybczyński
dariusz.rybczynski@inhort.pl
46 8345467
Asystent
Pracownia Entomologii
Elżbieta
Rybka
przetworstwo.owocow@inhort.pl
46 8345428
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >