DANE PRACOWNIKÓW

mgr Joanna Jach
joanna.jach@inhort.pl
46 8345310
Specjalista
Dział Spraw Pracowniczych


mgr inż. Jacek Jachuła
jacek.jachula@inhort.pl
81 8882194
Asystent
Zakład Pszczelnictwa w Puławach


mgr Marta Jagodzińska
marta.jagodzinska@inhort.pl
46 8346768, kom. 510 209 841
Główny specjalista
Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych


dr Regina Janas
regina.janas@inhort.pl
46 8345419, kom. 512382504
Adiunkt
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych


dr Anna Jarecka-Boncela
anna.jarecka@inhort.pl
46 8346727
Adiunkt
Pracownia Fitopatologii


Hanna Jaroń
hanna.jaron@inhort.pl
46 834324
Starszy specjalista techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych


mgr Katarzyna Jaśkiewicz
katarzyna.kachaniuk@man.pulawy.pl
81 8862164
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich


mgr Marek Jaworski
marek.jaworski@inhort.pl
46 8346673
Technik
Pracownia Herbologii


Zbigniew Jazgara
zbigniew.jazgara@inhort.pl
46 8345223
Mistrz
Dział Administracyjno-Gospodarczy


inż. Wioleta Jędrzejczak
wioleta.jedrzejczak@inhort.pl
46 8345429
Specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw