Ogłoszenia o zamówieniach 2020 r.

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

29/ZP/2020

Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Ogrodnictwa

05.02.2021 r. 

30/ZP/2020

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

29.01.2021 r.

32/ZP/2020

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do ciągników, maszyn i urządzeń ogrodniczych w okresie dwóch lat

14.01.2021 r.

31/ZP/2020

Budowa stacji kontenerowej, przyłącza 15kV oraz wewnętrznych linii zasilających

23.12.2020 r.

26/ZP/2020

Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych paliw ciekłych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Instytut Ogrodnictwa z/s w Skierniewicach

02.12.2020 r.

25/ZP/2020

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Instytutu Ogrodnictwa na lata 2021-2023

19.11.2020 r.

19/ZP/2020

Dostawa aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego

19.10.2020 r. 

22/ZP/2020

Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii - Przebudowa wnętrza budynku laboratoryjno-biurowego (etap III)

28.09.2020 r.

21/ZP/2020

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

18.09.2020 r.

23/ZP/2020

Dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej  II

18.09.2020 r.

17/ZP/2020

Dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej

17.08.2020 r.

13/ZP/2020

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

09.07.2020 r.

12/ZP/2020

Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej II

18.06.2020 r.

11/ZP/2020

Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

01.06.2020 r.

10/ZP/2020

Dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

22.06.2020 r.

8/ZP/2020

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

 

6/ZP/2020

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

27.04.2020 r.

7/ZP/2020

Sukcesywne dostawy nawozów

13.03.2020 r.

5/ZP/2020

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

04.03.2020 r.

2/ZP/2020

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku należącego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

06.03.2020 r.

32/ZP/2019

Dostawę odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

03.03.2020 r.

1/ZP/2020

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania obiektów

25-02-2020 r.

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >