26/ZP/2020

Przedmiot zamówienia: Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych paliw ciekłych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Instytut Ogrodnictwa z/s w Skierniewicach

 

Dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem:
https://www.pierog.pl/przetargi/n/zakup-w-systemie-bezgotowkowym-na-podstawie-kart-paliwowych-paliw-cieklych-do-pojazdow-samochodowych-oraz-sprzetu-silnikowego-eksploatowanych-przez-instytut-ogrodnictwa-zs-w-skierniewicach.html

 

Termin składania ofert upływa 2 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >