33/ZP/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawę odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

 

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego:
https://pierog.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03.03.2020 r. na godzinę 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2020 r. o godzinie 11:15.

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >