Ogłoszenia o zamówieniach 2019 r.

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

31/ZP/2019

Świadczenie sukcesywnych usług poligraficznych dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

33/ZP/2019

Dostawa aparatury badawczej

19.12.2019 r.

30/ZP/2019

Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów na przewozy pasażerskie, na trasach międzynarodowych i krajowych

13.12.2019 r. 

28/ZP/2019

Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii – przebudowa wnętrza hali doświadczalnej (etap II)

09.10.2019 r.

29/ZP/2019

Prace konserwatorskie i remontowe sali poczekalnej na I piętrze w Pałacu Prymasowskim w Osadzie Pałacowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

07.10.2019 r.

27/ZP/2019

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

20.09.2019 r.

25/ZP/2019

Dostawa sprzętu komputerowego

13.09.2019 r.

26/ZP/2019

Dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej II

02.09.2019 r.

23/ZP/2019

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych.

16.08.2019 r.

20/ZP/2019

Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej

05.08.2019 r.

22/ZP/2019

Zaprojektowanie i budowa Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

05.08.2019 r.

21/ZP/2019

Przebudowa parkingu, dróg dojazdowych, utwardzenie terenu, chodników, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka zbiornika p.poż.

24.07.2019 r.

17/ZP/2019

Sukcesywne dostawy części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów

21.06.2019 r.

19/ZP/2019

Świadczenie usług agencji tymczasowej

05.06.2019 r.

16/ZP/2019

Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

10.04.2019 r.

15/ZP/2019

Dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej

11.04.2019 r.

14/ZP/2019

Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych maszyn i urządzeń polowych

10.04.2019 r.

6/ZP/2019

Dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych

29.03.2019 r.

11/ZP/2019

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

19.04.2019 r.

12/ZP/2019

Sukcesywne dostawy środki ochrony roślin

15.03.2019 r.

4/ZP/2019

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

08.04.2019 r.

13/ZP/2019

Sukcesywne dostawy nawozów

12.03.2019 r.

10/ZP/2019

Sukcesywne dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

08.03.2019 r.

7/ZP/2019

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

15.03.2019 r.

5/ZP/2019

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

07.03.2019 r.

8/ZP/2019

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa zlokalizowanych w Skierniewicach oraz w Puławach

06.03.2019 r.

3/ZP/2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Ogrodnictwa w latach 2019-2020

21.02.2019 r.

2/ZP/2019

Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych paliw ciekłych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

01.02.2019 r.

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >