Ogłoszenia o zamówieniach 2018 r.

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

32/ZP/2018

Dostawa aparatury badawczej III

10.01.2019 r.

31/ZP/2018

Sukcesywne dostawy środków czystości

27.12.2018 r.

29/ZP/2018

Świadczenie sukcesywnych usług poligraficznych dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

06.12.2018 r.

30/ZP/2018

Dostawa aparatury badawczej

21.11.2018 r.

28/ZP/2018

Dostawa sprzętu komputerowego III

11.10.2018 r.

27/ZP/2018

Sukcesywne dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych II

13.09.2018 r.

26/ZP/2018

Sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów

07.09.2018 r.

24/ZP/2018

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach II

24.08.2018 r. 

23/ZP/2018

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

18.09.2018 r.

22/ZP/2018

Dostawa sprzętów i urządzeń polowych

31.07.2018 r. 

21/ZP/2018

Sukcesywne dostawy nawozów II

09.07.2018 r. 

18/ZP/2018

Dostawa aparatury badawczej

05.07.2018 r.

20/ZP/2018

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin II

03.07.2018 r. 

19/ZP/2018

Dostawa sprzętu komputerowego II

02.07.2018 r.

17/ZP/2018

Sukcesywne zakupy oleju napędowego do ciągników rolniczych w okresie trzech lat

29.06.2018 r.

15/ZP/2018

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

13.06.2018 r.

13/ZP/2018

Dostawa sprzętu komputerowego

28.05.2018 r.

12/ZP/2018

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

25.05.2018 r.

14/ZP/2018

Konsultacje merytoryczne i udział w doświadczeniach nad wpływem bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie II

25.05.2018 r.

10/ZP/2018

Sukcesywne dostawy nawozów

29.05.2018 r.

3/ZP/2018

Dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz pozostałości pestycydów

23.05.2018 r.

9/ZP/2018

Konsultacje merytoryczne i udział w doświadczeniach nad wpływem bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie

09.05.2018 r.

7/ZP/2018

Sukcesywne dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

25.04.2018 r.

8/ZP/2018

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

10.04.2018 r.

5/ZP/2018

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

30.04.2018 r.

6/ZP/2018

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

27.03.2018 r.

2/ZP/2018

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

16.03.2018 r.

1/ZP/2018

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

10.04.2018 r.

4/ZP/2018

Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

05.03.2018 r.

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >