Ogłoszenia o zamówieniach 2017 r.

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

27/ZP/2017

Remont parkingu, chodników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie terenu przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach II

18.08.2017 r. 

24/ZP/2017

Przebudowa budynku chłodni doświadczalnej przy ul. Pomologicznej 13A w Skierniewicach

31.07.2017 r. 

25/ZP/2017

Remont parkingu, chodników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie terenu przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach

28.07.2017 r. 

23/ZP/2017

Dostawa autosamplera próbek ciekłych do posiadanego przez Zamawiającego systemu HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wraz z niezbędną aktualizacją oprogramowania

 10.07.2017 r.

13/ZP/2017

Dystrybucja energii elektrycznej

 

17/ZP/2017

Wykonanie szklarni z wyposażeniem

31.05.2017 r. 

22/ZP/2017

Dostawa maszyn rolniczych

 24.05.2017 r.

20/ZP/2017

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

19.05.2017 r. 

21/ZP/2017

Dostawa maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego

17.05.2017 r.

15/ZP/2017

Sukcesywne dostawy nawozów

 

16/ZP/2017

Dostawa aparatury badawczej

28.04.2017 r.

19/ZP/2017

Dostawa maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego

28.04.2017 r. 

18/ZP/2017

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 28.04.2017 r.

6/ZP/2017

Dystrybucja energii elektrycznej

 

12/ZP/2017

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

24.04.2017 r.

14/ZP/2017

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

18.04.2017 r. 

9/ZP/2017

Sukcesywne dostawy części do chromatografów cieczowych i gazowych

14.04.2017 r.

10/ZP/2017

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

13.04.2017 r. 

11/ZP/2017

Dostawa odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

12.04.2017 r.

8/ZP/2017

Sukcesywne dostawy nawozów

04.04.2017 r. 

7/ZP/2017

Dostawa  odczynników  chemicznych  i  plastików  laboratoryjnych

31.03.2017 r. 

5/ZP/2017

Dostawa energii elektrycznej

 09.03.2017 r.

4/ZP/2017

Dostawa maszyn rolniczych

27.02.2017 r.

3/ZP/2017

Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

22.02.2017 r.

2/ZP/2017

Dostawa maszyn rolniczych

15.02.2017 r. 

1/ZP/2017

Sukcesywne dostawy paliw płynnych

23.01.2017 r.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >