Ogłoszenia o zamówieniach 2016 r.

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

73/ZP/2016

Dostawa energii elektrycznej

13.01.2017 r.

72/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej

30.12.2016 r.

71/ZP/2016

Sukcesywne dostawy środków czystości

28.12.2016 r.

70/ZP/2016

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

18.11.2016 r.

69/ZP/2016

Dostawa  aparatury  badawczej

14.11.2016 r.

68/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej – Aparat Burkarda - przetarg II

27.10.2016 r.

67/ZP/2016

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

26.10.2016 r.

66/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej – Aparat Burkarda

11.10.2016 r.

65/ZP/2016

Dostawa zestawu anemometrów ultradźwiękowych

04.10.2016 r.

64/ZP/2016

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

04.10.2016 r.

63/ZP/2016

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - Przetarg II

 23.09.2016

62/ZP/2016

Dostawa chromatografu gazowego w formie leasingu z prawem opcji wykupu

 04.10.2016 r.

53/ZP/2016

Dostawa sprzętu ogrodniczego - siewnik poletkowy

 

59/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej do realizacji  projektu IRRINURS – Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych

 10.08.2016 r.

61/ZP/2016

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 12.08.2016 r.

60/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 10.08.2016 r.

58/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej - fitotrony

 09.08.2016 r.

57/ZP/2016

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 09.08.2016 r.

55/ZP/2016

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 09.08.2016 r.

56/ZP/2016

Dostawa mikroskopów

 03.08.2016 r.

54/ZP/2016

Sukcesywne usługi syntezy i sekwencjonowania

 03.08.2016 r. 

52/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej - Aparat Burkarda

 03.08.2016 r.

50/ZP/2016

Dostawy części  i podzespołów do chromatografów

 20.07.2016 r.

51/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 15.07.2016 r.

49/ZP/2016

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

 14.07.2016 r.

48/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 12.07.2016 r

47/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej

 06.07.2016 r.

46/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej

 30.06.2016 r. 

45/ZP/2016

Dostawa zestawu anemometrów ultradźwiękowych

 24.06.2016 r.

44/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych

 17.06.2016 r.

43/ZP/2016

Dostawa autoklawów

 17.06.2016 r.

42/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych

 10.06.2016 r

41/ZP/2016

Dostawa wag

 10.06.2016 r.

40/ZP/2016

Dostawa sprzętu ogrodniczego

 09.06.2016 r. 

39/ZP/2016

Dostawa zestawu anemometrów ultradźwiękowych

 25.05.2016 r.

38/ZP/2016

Sukcesywne dostawy oleju napędowego - Przetarg II

 24.05.2016 r.

37/ZP/2016

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

20.05.2016

36/ZP/2016

Dostawa autoklawów

 28.04.2016 r.

35/ZP/2016

Dostawa mikroskopów

 29.04.2016 r.

33/ZP/2016

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

 27.04.2016 r.

34/ZP/2016

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

 28.04.2016 r.

32/ZP/2016

Dostawa wag

 29.04.2016 r.

28/ZP/2016

Dostawa wózków akumulatorowych

 26.04.2016 r.

31/ZP/2016

Dostawa sprzętu ogrodniczego

 22.04.2016 r.

30/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej

 22.04.2016 r.

26/ZP/2016

Dostawa samochodów

 19.04.2016 r.

29/ZP/2016

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

 15.04.2016 r.

27/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 15.04.2016 r.

25/ZP/2016

Dostawa maszyny do mechanicznego cięcia drzew

 12.04.2016 r.

24/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej

 12.04.2016 r.

23/ZP/2016

Sukcesywne dostawy części do chromatografów cieczowych i gazowych

 06.04.2016 r.

20/ZP/2016

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 31.03.2016 r.

22/ZP/2016

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 31.03.2016 r.

21/ZP/2016

Dostawa koparko-ładowarki

 24.03.2016 r.

19/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

 22.03.2016 r.

18/ZP/2016

Dostawa maszyny do mechanicznego cięcia drzew – Przetarg II

 18.03.2016 r.

16/ZP/2016

Remont parkingu wraz z dojazdem i chodnikiem

 22.03.2016 r.

17/ZP/2016

Dostawa odczynników chemicznych

 15.03.2016 r.

15/ZP/2016

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

 08.03.2016 r.

14/ZP/2016

Dostawa maszyny do mechanicznego cięcia drzew

 08.03.2016 r.

13/ZP/2016

Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

 03.03.2016 r.

12/ZP/2016

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 04.03.2016 r.

11/ZP/2016

Sukcesywne dostawy nawozów

 03.03.2016 r.

10/ZP/2016

Remont wybranych pomieszczeń w Centralnym Laboratorium IO – etap I

 03.03.2016 r.

9/ZP/2016

Dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych

 17.02.2016 r.

7/ZP/2016

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 16.02.2016 r.

8/ZP/2016

Modernizacja szklarni

 19.02.2016 r.

6/ZP/2016

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 12.02.2016 r.

5/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej (Stacja meteorologiczna) do realizacji projektu IRRINURS – Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych - Przetarg II

 10.02.2016 r.
zmiana terminu na 11.02.2016 r.

4/ZP/2016

Dostawa urządzenia do mechanicznego odchwaszczania sadów

 03.02.2016 r.

3/ZP/2016

Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

 03.02.2016 r.

2/ZP/2016

Dostawa aparatury badawczej do realizacji projektu IRRINURS – Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych

 29.01.2016 r.

1/ZP/2016

Modernizacja szklarni

 29.01.2016 r.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >