Ogłoszenia o zamówieniach 2014-2015 r.


Przedmiot zamówienia


Termin składania ofert

55/ZP/2015

Sukcesywne dostawy środków czystości – przetarg II

 30.12.2015 r.

56/ZP/2015

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów na zagraniczne podróże służbowe

 30.12.2015 r.

52/ZP/2015

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 23.12.2015 r.

54/ZP/2015

Usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Instytutu Ogrodnictwa w latach 2016 - 2017

 23.12.2015 r.

53/ZP/2015

Rozszerzenie aplikacji usprawniających zarządzanie działalnością badawczą

 23.12.2015 r.

51/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 15.12.2015 r.

49/ZP/2015

Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Ogrodnictwa w latach 2016 - 2017

 04.12.2015 r.

40/ZP/2015

Usługi ochrony mienia oraz monitoringu obiektów Instytutu Ogrodnictwa

 19.11.2015 r.

50/ZP/2015

Sukcesywne dostawy środków czystości

 08.12.2015 r.

48/ZP/2015

Dostawa mineralizatora mikrofalowego

 01.12.2015 r.

47/ZP/2015

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 18.11.2015 r.

46/ZP/2015

Dostawa aparatury badawczej

 10.11.2015 r.

45/ZP/2015

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

 30.10.2015 r.

43/ZP/2015

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 26.10.2015 r.

44/ZP/2015

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

 19.10.2015 r.

42/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych 
 16.10.2015 r.

41/ZP/2015

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

 15.10.2015 r.

37/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych 
 30.09.2015 r.

33/ZP/2015

Prace budowlane i instalacyjne w budynku przy ul. Skowieszyńskiej w Puławach

 07.10.2015 r.

36/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 25.09.2015 r.

39/ZP/2015

Sukcesywne usługi sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów   
 09.10.2015 r.

38/ZP/2015

Sukcesywne dostawy nawozów  
 09.10.2015 r.

35/ZP/2015

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

 25.09.2015 r.

34/ZP/2015

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 23.09.2015 r.

32/ZP/2015

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 04.09.2015 r.

30/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

  17.08.2015 r.

29/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych

 

 07.08.2015 r.

zmiana na 11.08.2015 r.

31/ZP/2015

Sukcesywne usługi sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów

 27.08.2015 r.

28/ZP/2015

Dostawa plastików i szkła laboratoryjnego

 22.07.2015 r.

27/ZP/2015

Dostawa odczynników chemicznych

  21.07.2015 r.

26/ZP/2015

Dostawa kolumienek do ekstrakcji SPE – Przetarg II

 17.07.2015 r.

25/ZP/2015

Rozbudowa infrastruktury informatycznej IO

  23.07.2015 r.

24/ZP/2015

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 16.07.2015 r.

23/ZP/2015

Dostawa oprogramowania antywirusowego

 15.07.2015 r.

22/ZP/2015

Dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych

  09.06.2015 r.

21/ZP/2015

Dostawa szkła laboratoryjnego do realizacji projektu pt. „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego” -  BIOREWIT

 03.06.2015 r.

20/ZP/2015

Dostawa mikroskopu badawczego

 29.05.2015 r.

19/ZP/2015

Dostawa odczynników chemicznych,  plastików i szkła laboratoryjnego

 30.04.2015 r.

18/ZP/2015

Dostawa odczynników chemicznych i filtrów do realizacji projektu pt. „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego” -  BIOREWIT

 30.04.2015 r.

17/ZP/2015

Sukcesywne usługi sekwencjonowania DNA i transkryptomów oraz syntezy oligonukleotydów – zamówienie uzupełniające

 

16/ZP/2015

Dostawa 7 zestawów do pomiaru wilgotności gleby

 17.04.2015 r.

15/ZP/2015

Dostawa aparatury badawczej - wagi

 17.04.2015 r.

13/ZP/2015

Sukcesywne  dostawy  części do chromatografów cieczowych i gazowych

 14.04.2015 r.

14/ZP/2015

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 14.04.2015 r.

10/ZP/2015

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

 31.03.2015 r.

9/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 20.03.2015 r.

6/ZP/2015

Sukcesywne  dostawy  plastików i szkła laboratoryjnego

 12.03.2015 r.

12/ZP/2015

Sukcesywne dostawy nawozów

 27.03.2015 r.

11/ZP/2015

Sukcesywne  dostawy  środków ochrony roślin

 25.03.2015 r.

8/ZP/2015

Dostawa przetworników pomiarowych

 19.03.2015 r.

7/ZP/2015

Sukcesywne dostawy nawozów – przetarg II

 13.03.2015 r.

5/ZP/2015

Sukcesywne  dostawy  środków ochrony roślin

 06.03.2015 r.

3/ZP/2015

Sukcesywne dostawy nawozów

 04.03.2015 r.

4/ZP/2015

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

 05.03.2015 r.

2/ZP/2015

Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

 05.02.2015 r.

1/ZP/2015

Sukcesywne dostawy paliw płynnych

 21.01.2015 r.

66/ZP/2014

Dostawa materiałów promocyjnych

 18.12.2014 r.

65/ZP/2014

Sukcesywne dostawy środków czystości

 12.12.2014 r.

64/ZP/2014

Dostawa materiałów promocyjnych

  03.12.2014 r.

63/ZP/2014

Przebudowa budynku CODKO – ściana przeciwpożarowa

 10.12.2014 r.

62/ZP/2014

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

  02.12.2014 r.

61/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  plastików  i  szkła  laboratoryjnego

  18.11.2014 r.

60/ZP/2014

Dostawa materiałów promocyjnych

  18.11.2014 r.

59/ZP/2014

Dostawa odczynników chemicznych oraz plastików i szkła laboratoryjnego

 07.11.2014 r.

57/ZP/2014

Kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Ogrodnictwa na 2015 rok

 30.10.2014 r.

60/ZP/2014

Dostawa materiałów promocyjnych

18.11.2014 r.

58/ZP/2014

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

24.10.2014 r.

zmiana terminu na 27.10.2014 r.

56/ZP/2014

Sukcesywne dostawy standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

24.09.2014

55/ZP/2014

Przebudowa budynku CODKO. Etap 2 – Wymiana pokrycia dachowego

17.09.2014 r.

 52/ZP/2014

Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego

 

54/ZP/2014

Dostawa ciągnika sadowniczego

19.08.2014 r.

53/ZP/2014

Przebudowa budynku CODKO. Etap 2 – Wymiana pokrycia dachowego

  21.08.2014 r.

 51/ZP/2014

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych oraz plastików i szkła laboratoryjnego

 31.07.2014 r.

49/ZP/2014

Dostawa oprogramowania antywirusowego

 16.07.2014 r.

50/ZP/2014

Kompleksowa obsługa konferencji naukowej pt.
 Mikroorganizmy w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych w ramach realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie ro lin i zagospodarowaniu odpad w organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-07, z dnia 15.09.2009 r.

15.07.2014 r.

48/ZP/2014

Dostawa urządzeń aktywnych do rozbudowy infrastruktury informatycznej 

 10.07.2014 r.

47/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy szkła i plastików laboratoryjnych

10.07.2014 r.

46/ZP/2014

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

04.07.2014 r.

45/ZP/2014

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

01.07.2014 r.

43/ZP/2014

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

17.06.2014 r.

42/ZP/2014

Kompleksowa obsługa konferencji naukowej pt.
 Mikroorganizmy w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych w ramach realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r. - Przetarg II

04.06.2014 r.

41/ZP/2014

Sukcesywne dostawy standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów 

05.06.2014 r.

40/ZP/2014

"Usługa sekwencjonowania genomowego" do realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-07, z dnia 15.09.2009 r.

30.05.2014 r.

39/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy szkła i plastików laboratoryjnych

30.05.2014 r.

37/ZP/2014

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowe
27.05.2014 r.

38/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

 03.06.2014 r.

35/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  plastików i szkła laboratoryjnego do realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-07, z dnia 15.09.2009 r.

 29.05.2014 r.

36/ZP/2014

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

 23.05.2014 r.

31/ZP/2014

Kompleksowa obsługa konferencji naukowej pt.
 Mikroorganizmy w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych w ramach realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.

 14.05.2014 r.

34/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  odczynnik w chemicznych do realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.

 15.05.2014 r.

33/ZP/2014

Dostawa  drobnego sprzętu laboratoryjnego  do realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.

 09.05.2014 r.

32/ZP/2014

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

  14.05.2014 r.

30/ZP/2014

Sukcesywne usługi sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów

 16.04.2014 r.

29/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  odczynników chemicznych
do realizacji projektu pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin
i zagospodarowaniu odpadów organicznych” nr umowy  
UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.

  15.04.2014 r.

28/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  środków ochrony roślin

 14.04.2014 r.

27/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  odzieży ochronnej
do realizacji projektu pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin
i zagospodarowaniu odpadów organicznych” nr umowy  
UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.

 16.04.2014 r.

25/ZP/2014

Dostawa  drobnego sprzętu laboratoryjnego  do realizacji projektu pt.  Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych  nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.

 08.04.2014 r.

26/ZP/2014

Sukcesywne dostawy standardów analitycznych oraz plastików i szkła laboratoryjnego

  04.04.2014 r.

22/ZP/2014

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego (mebli)

 26.03.2014 r.

24/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  środków ochrony roślin

  01.04.2014 r.

23/ZP/2014

Sukcesywne dostawy nawozów - Przetarg II
 25.03.2014 r.

 21/ZP/2014

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

 20.03.2014 r.

12/ZP/2014

Docieplenie budynku biurowo - socjalnego

  21.03.2014 r.

20/ZP/2014

Dostawa samochodu cieżarowego 7 - osobowego

 18.03.2014 r.

19/ZP/2014

Sukcesywne dostawy nawozów

 14.03.2014 r.

14/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  środków ochrony roślin

 14.03.2014 r.

17/ZP/2014

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

 11.03.2014 r. ZMIANA na 13.03.2014 r.

18/ZP/2014

Dostawa siewnika pneumatycznego do nasion warzyw

 12.03.2014 r.

16/ZP/2014

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

  17.03.2014 r.

15/ZP/2014

Dostawa wózków akumulatorowych

  12.03.2014 r.

13/ZP/2014

Sukcesywne dostawy części do chromatografow cieczowych i gazowych

 05.03.2014 r.

11/ZP/2014

Dostawa opryskiwacza polowego (PSP)

 21.02.2014 r.

9/ZP/2014

Przebudowa budynku CODKO

  27.02.2014 r.

10/ZP/2014

Dostawa samochodu ciżarowo-osobowego - Przetarg II

  18.02.2014 r.

8/ZP/2014

Dostawa mikroskopu stereoskopowego
 12.02.2014 r.

5/ZP/2014

Sukcesywne  dostawy  plastików  i  szkła  laboratoryjnego 

  06.02.2014 r.

7/ZP/2014

Dostawa odczynników chemicznych
do realizacji projektu pt.Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego - BIOREWIT

 04.02.2014 r.

6/ZP/2014

Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego

 05.02.2014 r.

4/ZP/2014

Dostawa  maszyn rolniczych

 31.01.2014 r.

3/ZP/2014

Dostawa urządzeń elektronicznych

 24.01.2014 r.

2/ZP/2014

Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

 

 28.01.2014 r.

ZMIANA na 29.01.2014 r.

1/ZP/2014

Przebudowa pomieszczeń Pracowni Nematologii wraz ze szklarnią jednospadową

 24.01.2014 r.

88/ZP/2013

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego (mebli)

 10.01.2014 r.

86/ZP/2013

Dostawa aparatury badawczej

 10.01.2014 r.

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >