Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 

Tytuł: Plantlab − innowacyjny system całorocznej produkcji sałaty rzymskiej oraz ryb słodkowodnych przy wykorzystaniu technologii aquaponicznej
Akronim: AKWAPONIKA
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Plantlab Sp. z o.o, Instytut Ogrodnictwa − PIB, Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu
Koordynator projektu: prof. dr hab. S. Kaniszewski
Okres realizacji: 01.11.2020 − 31.03.2023
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0579/19

Tytuł: Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami
(Development of a technology for producing high-quality, consumer-safe fruit and vegetables using new biopreparations to protect crops against diseases)
Akronim: BioSafeFood
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB, Instytut Przemysłu Organicznego, Intermag Sp. z o.o.
Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska, prof. IO
Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021
Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0100/17-00

Tytuł: Innowacyjny system racjonalnego gospodarowania wodą w uprawach roślinnych
Akronim: SUPPLANT
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Supplant Sp. z o.o.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO − PIB: prof. dr hab. W. Treder
Okres realizacji: 01.01.2021 − 30.06.2023
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 08.06.2020 r.

Tytuł: Opracowanie innowacji w postaci przekąski na bazie musu owocowego i/lub owocowo-warzywnego oraz jogurtu, o istotnie podniesionych właściwościach odżywczych i prozdrowotnych, o wydłużonym terminie przydatności do spożycia bez konieczności zapewnienia warunków chłodniczych
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Akronim: JogurtMus
Wykonawca: Z.P.O.W. Milejów Sp. z o.o.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. M. Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Okres realizacji: 01.10.2020 − 30.06.2022
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 17.04.2020 r.

Tytuł: Pilotażowa linia do produkcji przetworzonych grzybów uprawnych i leśnych o nowych cechach jakościowych
Akronim: NORIS
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Noris Sp. z o.o.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO − PIB: dr K. P. Rutkowski
Okres realizacji: 01.07.2020 − 31.12.2022
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 01 lipca 2020 r.

Tytuł: Specjalistyczny kombajn do wielokrotnego zbioru owoców borówki wysokiej
Akronim: BORÓWKA
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: JAGODA JPS Magdalena Placek, Basel Saraya, Spółka Cywilna
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu: dr inż. J. Rabcewicz
Okres realizacji: 13.01.2020 − 31.12.2022
Nr umowy: 1/02/2020

Tytuł: Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu modelu i algorytmów zależności pomiędzy przenikalnością elektryczną a rzeczywista zawartością wody oraz przewodnością elektryczna a zasobnością mineralną różnego typu gleb i podłoży i weryfikację ich poprawności w warunkach rzeczywistych
Akronim: INVENTIA
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: INVENTIA Sp. z o.o.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO − PIB: prof. dr hab. W. Treder
Okres realizacji: 01.03.2020 − 20.08.2021
Nr umowy: 01/02/2020/BN

Tytuł: Nowa technologia przemysłowej produkcji wysokiej jakości sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotynów i azotanów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT
Akronim: SałataNFT
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Smart Vegetables Innovations Sp. z o.o.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO − PIB: dr hab. J. Treder, prof. IO
Okres realizacji: 04.01.2019 − 31.07.2022
Nr umowy: 18/2019

Tytuł: Nowa technologia przemysłowej produkcji sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotanów i azotynów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: SMART VEGETABLES INNOVATION Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr hab. J. Treder, prof. IO
Okres realizacji: 03.01.2019 – 31.07.2022
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0808/17-00

Tytuł: Nośnik szczudłowy z zestawem specjalistycznych maszyn do produkcji materiału szkółkarskiego
Akronim: NOŚNIK
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: ROLSAD A. Seliga, M. Wójciak, G. Orzeszek - Sp. Jawna
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO − PIB: dr hab. prof. R. Hołownicki
Okres realizacji: 01.09.2018 − 31.12.2021
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 14.06.2018 r.

Tytuł : Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek
Akronim: BIOMEX
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Wiesław Hreczuch MEXEO
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa − PIB
Kierownik projektu z IO − PIB: dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska
Okres realizacji: 01.10.2017 − 30.09.2022
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 15.06.2017 r.

 

ZREALIZOWANE

Tytuł: Rodzina innowacyjnych tunelowych opryskiwaczy sadowniczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej
(The family of innovative orchard tunnel sprayers with recovery of the spray)
Akronim: TUNELOWIEC
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawcy: BURY-MASZYNY ROLNICZE – Wojciech Bury, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr A. Godyń
Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.05.2019
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1500/15

Tytuł: Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją powietrza DIVENT
(An innovative double-fan sprayer with asymmetrically adjusted air discharge system)
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: „AGROLA” Zakład Handlowo-Produkcyjny Zdzisław Niegowski, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2020
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0006/17-00

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >