Przewody doktorskie zakończone


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Wojciecha Szczechury

na temat: "Poszukiwanie i mapowanie regionów QTL warunkujących odporność ogórka (Cucumis sativus L.) na Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curt.) Roztovzev".

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta U. Kozik.

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski (SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Henryk Bujak (UP we Wrocławiu, IHAR-PIB w Radzikowie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Seligi

na temat: "Analiza genetyczna odmian porzeczki czarnej (Ribes Nigrum L.) o deserowych owocach i ich potomstwa na podstawie diallelicznego układu krzyżowań".

Promotor: dr hab. Stanisław Pluta.

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (SGGW w Warszawie), dr hab. Jadwiga Żebrowska, prof. UP (UP w Lublinie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Marka Szymajdy

na temat: "Przydatność drzew nasiennych brzoskwini do produkcji podkładek".

Promotor: prof. dr hab. Edward Żurawicz (Instytut Ogrodnictwa).

Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Lewandowski (Instytut Ogrodnictwa).

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Szewczuk (UP we Wrocławiu), prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Celejewskiej

na temat: "Ocena przydatności hybrydowej metody suszenia owoców wiśni i borówki wysokiej jako sposobu ich zagospodarowania".

Promotor: dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO.

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Figiel, dr hab. Barbara Łata.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22.03.2018 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Roberta Wrzodaka

na temat: "Struktura dominacji i szkodliwość fitofagicznych gatunków owadów występujących na cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.), uprawianej z siewu jesiennego".

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szwejda.

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Wiech, prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Walid Fediala Abd El-Gleel Mosa

na temat: „Wpływ produktów pochodzenia naturalnego na wzrost i plonowanie jabłoni Topaz” (The influence of products of natural origin on the growth and yielding of 'Topaz' apple trees).

Promotor: dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. nadzw. IO.

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Solarska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Artura Mikicińskiego

na temat: „Bakterie i induktory odporności w ochronie jabłoni przed zarazą ogniową (Erwinia amylovora)”.

Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski.

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. SGGW; dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS w Lublinie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Ptaszek

na temat: „Byliny jako potencjalne źródło Phytophthora spp. dla roślin uprawnych”.

Promotor: prof. dr hab. Leszek Orlikowski (Instytut Ogrodnictwa).

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr hab. Czesław Ślusarski (Instytut Ogrodnictwa).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Trzewik

na temat: „Charakterystyka izolatów Phytophthora xalni otrzymanych z olszy czarnej, gleby i wody”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Orlikowska.

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Andrzeja Lewandowskiego

na temat: „Prognozowanie nalotu i zasiedlania upraw marchwi przez rolnicę zbożówkę (Agrotis segetum Den. et Schiff., Noctuidae)”.

Promotor: dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. nadzw. UP we Wrocławiu.

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski (SGGW w Warszawie), dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. nadzw. IOR-PIB w Poznaniu.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 września 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Justyny Szwejdy-Grzybowskiej

na temat: „Wpływ sposobu uprawy i traktowania pozbiorczego na aktywność antyoksydacyjną owoców papryki słodkiej”.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kosson.

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Horbowicz (UPH w Siedlcach), prof. dr hab. Marek Gajewski (SGGW w Warszawie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15.01.2016 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Olas-Sochackiej

na temat: „Optymalizacja warunków przechowywania zasobów genetycznych czosnku pospolitego (Allium sativum L.) w ciekłym azocie”.

Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (SGGW w Warszawie)

Recenzenci: Prof. dr hab. Adela Adamus (UR w Krakowie), Dr hab. Wojciech Burza, prof. nadzw. SGGW w Warszawie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Michała Oskiery

na temat: „Molekularna identyfikacja gatunkowa i analiza zróżnicowania genetycznego polskich izolatów Trichoderma mających potencjalne zastosowanie w biologicznej ochronie roślin”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewski (SGGW w Warszawie)

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Kwaśna (UP w Poznaniu); dr hab. Ewa Król, prof. nadzw. (UP w Lublinie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Emadeldeen Alimaher Mohamed Ismail

na temat: „Novel plasmids of Erwinia amylovora – the causal agent of fire blight”.

Promotor: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO (IO w Skierniewicach).
Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS w Lublinie), dr hab. Krzysztof Waleron (GUMed w Gdańsku).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 10.00w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Pawła Bielickiego

na temat: "Wpływ jakości roślin matecznych i sposobu prowadzenia matecznika na liczbę i jakość podkładek P14 i M26"

Promotor: prof. dr hab. Alojzy Czynczyk (emeryt. prac. IO w Skierniewicach)
Recenzenci: prof. dr hab. Augustyn Mika (IO w Skierniewicach), prof. dr hab. Władysław Poniedziałek (emeryt. prac. UR w Krakowie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Abdel-Rahman Moustafa Abdel-Wahab Mohamed

na temat: "Genetic map of strawberry (Fragaria x ananassa) based on ‘Elsanta’ x ‘Senga Sengana’ mapping population" {Mapa genetyczna truskawki (Fragaria x ananassa) opracowana w oparciu o analizę populacji mapującej ‘Elsanta’ x ‘Senga Sengana’}.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Korbin (IO w Skierniewicach)
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Klein (UR w Krakowie) i prof. dr hab. Ewa Łojkowska (MWB UG i GUMed w Gdańsku)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Tomasza Jęcza

na temat: "Ekspresja wybranych fragmentów genomu w roślinach truskawki porażonych przez Verticilium dahliae".

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Korbin (IO w Skierniewicach)
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (SGGW w Warszawie) i dr hab. Rafał Barański, prof. nadzw. UR (UR w Krakowie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 września 2014 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Tartanus

na temat: "Możliwości zastosowania wykresów trójkątnych do analizy wyników badań z zakresu ogrodnictwa".

Promotor: dr hab. Marcin Kozak, prof. nadzw. WSIiZ (WSIiZ w Rzeszowie)
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Laudański (IHAR-PIB w Radzikowie), prof. dr hab. Gabriel Łabanowski (IO w Skierniewicach)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 września 2014 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Jacka Filipczaka

na temat: "Wpływ biostymulatorów na wzrost i plonowanie truskawki".

Promotor: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Recenzenci: prof. dr hab. Alina Basak, prof. dr hab. Stanisław Mercik

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 września 2014 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Kałużnej

na temat: "Fenotypowa i genotypowa charakterystyka patowarów Pseudomonas syringae powodujących raka bakteryjnego drzew pestkowych w Polsce".

Promotorzy: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Joanna Puławska, prof. IO
Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS w Lublinie), dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG (MWB UG i GUMed w Gdańsku)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2014 roku o godz. 1115 w sali seminaryjnej w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Broniarek-Niemiec

na temat: „Ochrona jabłoni przed parchem [Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.] z zastosowaniem fungicydów z grupy strobiluryn”.

Promotor: dr hab. Anna Bielenin
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (UP w Lublinie), prof. dr hab. Jan Kućmierz (UR w Krakowie)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


W dniu 12 maja 2014 roku w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 w sali konferencyjnej nr 233 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Anny Wrzodak

na temat: „Wpływ traktowania 1-metylocyklopropenem owoców pomidora w dwóch fazach dojrzałości na ich jakość i trwałość przechowalniczą”.

Rozpoczęcie obrony o godz. 1300.

Promotor
: prof. dr hab. Marek Gajewski (SGGW w Warszawie)
Recenzenci: prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka (UWM w Olsztynie); prof. dr hab. Stanisław Cebula (UR w Krakowie).

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach.


W dniu 19 lipca 2013 roku w budynku Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Urszuli Kłosińskiej

na temat: „Genetyczne i anatomiczne podstawy odporności ogórka na mączniaka rzekomego (Pseudoperonospora cubensis Berk&Curt)”.

Rozpoczęcie o godz. 1300.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kozik, prof. nadzw. IO.
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Robak, dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. UP.

Z pracą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach.


 W dniu 19 lipca 2013 roku w budynku Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marzeny Nowakowskiej

na temat: „Wybrane aspekty odporności pomidora na zarazę ziemniaka Phytophthora infestans.

Rozpoczęcie o godz. 1100.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kozik, prof. nadzw. IO.
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kućmierz, dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR.

Z pracą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach.


 W dniu 19 lipca 2013 roku w budynku Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Włodarek

na temat: „Histologiczne i biochemiczne mechanizmy działania ekstraktów roślinnych i związków krzemu w ochronie ogórka przed mączniakiem prawdziwym dyniowatych”.

Rozpoczęcie o godz. 900.

Promotor: dr hab. Barbara Dyki, prof. nadzw. IO.
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Mazur, dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw. UŁ.

Z pracą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach.


 W dniu 9 lipca 2013 roku w budynku Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Justyny Góraj

na temat: „Hormonalna i środowiskowa regulacja tworzenia się antocyjanów w korzeniach Kalanchoe blossfeldiana.

Rozpoczęcie o godz. 1200.

Promotor: prof. dr hab. Marian Saniewski.
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kopcewicz, prof. dr hab. Lech Michalczuk.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach.


W dniu 12 kwietnia 2013 roku w siedzibie Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach przy ul. Kazimierskiej 2 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Waś

na temat: „Charakterystyka węglowodorów wosku pszczelego i wykrywanie zafałszowań tego produktu węglowodorami obcego pochodzenia”.

Rozpoczęcie o godz. 1100.

Promotor: dr hab. Helena Rybak-Chmielewska, prof. IO,
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Posyniak, prof. dr hab. Wojciech Skowronek.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.


W dniu 17 października 2012 roku, o godz. 0900, w sali 233 Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Waldemara Kiszczaka

na temat: „Porównanie metod otrzymywania podwojonych haploidów marchwi”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Górecka
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Korbin, prof. dr hab. Iwona Szarejko

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.


 W dniu 14 grudnia 2011 roku, o godz. 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Sylwii Keller – Przybyłkowicz

na temat: „Lokalizacja genów związanych z jakością owoców na mapie genetycznej odmian jabłoni ‘Retina’ oraz ‘Topaz’”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Korbin
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz - Szczytt, prof. dr hab. Lech Michalczuk

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.


W dniu 10 grudnia 2010 rokuo godz. 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mariusza Lewandowskiego na temat:

„Wpływ zabiegów agrotechnicznych na długość fazy juwenilnej siewek jabłoni”

Promotor: prof. dr hab. Edward Żurawicz 
Recenzenci: prof. dr hab. Alojzy Czynczyk, dr hab. Emilian Pitera, prof. SGGW

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. 


W dniu 10 grudnia 2010 rokuo godz. 1230, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Jesionkowskiej na temat:

„Wykorzystanie technologii odwadniania osmotycznego jako alternatywnej formy zagospodarowania pozbiorczego wiśni i czarnej porzeczki”

Promotor: prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna 
Recenzenci: prof. dr hab. Lech Michalczuk, dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 3 grudnia 2010 rokuo godz. 1030, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Mieszczakowskiej-Frąc na temat:

„Wpływ surowca i technologii produkcji nektarów z czarnej porzeczki na ich jakość i skład związków fenolowych”

Promotor: prof. dr hab. Witold Płocharski
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Oszmiański, dr hab. Marta Mitek, prof. nadzw. SGGW

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 19 listopada 2010 rokuo godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Bogumiły Badek na temat:

„Optymalizacja warunków kondycjonowania nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis) i pomidora (Lycopersicon esculentum)”

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kępczyński, dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. nadzwycz. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 4 listopada 2010 roku, o godz. 1130, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Zawadzkiej na temat:

„Czynniki modyfikujące regenerację pędów przybyszowych maliny czerwonej w kulturach in vitro”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Orlikowska
Recenzenci: prof. dr hab. Bożenna Borkowska, prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


 W dniu 10 czerwca 2010 roku, o godz. 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Anity Kuras na temat:

„Identyfikacja i ocena pokrewieństwa odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) przy pomocy wybranych technik molekularnych”

Promotor: doc. dr hab. Małgorzata Korbin
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Hortyński, prof. dr hab. Lech Michalczuk

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 14 maja 2010 roku, o godz. 1100 w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Puławach, ul. Kazimierska 2, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Jerzego Szymuli na temat:

„Morfometryczne badania ras i linii pszczół hodowanych w Polsce przy użyciu komputerowej analizy obrazu skrzydła”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skowronek
Recenzenci: dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, prof. dr hab. Jarosław Prabucki

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 oraz w Bibliotece Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, ul. Kazimierska 2.


W dniu 3 marca 2010 roku, o godz. 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Jareckiej Bonceli na temat:

„Zależności między rozwojem Fusarium oxysporum f. sp. tulipae, produkcją etylenu a gumozą w tulipanach”

Promotor: prof. dr hab. Marian Saniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak, prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 9 grudnia 2009 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Sekreckiej na temat:

Zetzellia mali Ewing (Acarina: Stigmaeidae) występowanie, biologia oraz efektywność w zwalczaniu szkodliwych roztoczy w sadach jabłoniowych”

Promotor: prof. dr hab. Edmund Niemczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kropczyńska-Linkiewicz, prof. dr hab. Stefan Pruszyński

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 2 grudnia 2009 roku, o godz. 1300, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Masny na temat:

„Analiza genetyczna cech ilościowych truskawki powtarzającej owocowanie (Fragaria x ananassaDuch.)”

Promotor: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Hortyński, prof. dr hab. Wiesław Mądry

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 10 lipca 2009 roku, o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Wojtania

na temat: „Mikrorozmnażanie pelargonii i wykrywanie Xanthomonas hortorum pv. pelargonii”

Promotor: prof. dr hab. Marian Saniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler,  prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 17 grudnia 2008 roku, o godz. 1030, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Brzozowskiego

na temat:

„Zmiany w ekonomice produkcji jabłek w Polsce w latach 1950-2005”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Ciechomski
Recenzenci: prof. dr hab. Eberhard Makosz, prof. dr hab. Augustyn Mika

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. 


W Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

Dnia 27 października 2008 roku, godz. 1100

mgr Beaty Piliszek-Słowińskiej

 na temat:

„Czynniki rozwoju sadownictwa w rejonie grójecko-wareckim do 1939 roku”

Promotor: prof. dr hab. Augustyn Mika
Recenzenci: prof. dr hab. Lilianna Jabłońska, prof. dr hab. Eberhard Makosz

Dnia 28 października 2008 roku, godz. 1000

mgr Katarzyny Kowalczys

na temat:

 „Ekspresja genów śliwy zakażonej wirusem szarki”

Promotor: prof. dr hab. Lech Michalczuk
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, doc. dr hab. Małgorzata Korbin

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18.


W dniu 29 października 2008 roku o godz. 930, w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Beaty Panasiuk

na temat:

„Ocena zachowania higienicznego pszczół i jej przydatność w selekcji linii odpornych na choroby”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skowronek
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, doc. dr hab. Zofia Konopacka

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 
ul. Pomologiczna 18 oraz w Bibliotece Oddziału Pszczelnictwa w Puławach.


W dniu 13 października  2008 roku, o godz. 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hanny Berniak na temat:

„Charakterystyka, wykrywanie i identyfikacja izolatów wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus)”

Promotor: prof. dr hab. Marianna Kamińska
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Fiedorow, doc. dr hab. Jerzy Syller

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 9 maja 2008 roku, godz. 1100 w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, Pałac Marynki - Okrągła Sala,

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż.  Piotra Semkiwa na temat:

„Zmiany jakościowe różnych miodów zachodzące podczas dojrzewania w kontrolowanych warunkach”

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Skowronek


W dniu 23 listopada 2006 roku, w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

godz. 1000

mgr. Dariusza Geruli na temat:

„Następstwa uszkodzeń matek pszczelich sztucznie unasienianych w procesie wychowu na ich wartość użytkową”

Promotor: doc. dr hab. Zofia Konopacka

godz. 1230

mgr. Michała Rybaka na temat:

"Pozyskiwanie jadu pszczelego poprzez stymulację elektryczną pszczół”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skowronek

godz. 1500  

mgr. Dariusza Tepera na temat:

 „Analiza palinologiczna odchodów wybranych gatunków pszczołowatych jako metoda oznaczania roślin przez nie zapylanych”

Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Biliński

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 oraz w Bibliotece Oddziału Pszczelnictwa w Puławach.


W dniu 29 czerwca 2006 roku, o godz. 1400,w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej                                                                                                                                                                                mgr. Krzysztofa Klamkowskiego na temat:

„Potrzeby wodne i reakcja na niedobór wody truskawki (Fragaria x ananassa Duchesne) uprawianej w szklarni”

Promotor: doc. dr hab. Waldemar Treder

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 22 listopada 2005 roku, o godz. 1200,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Jolanty Aleksandry Szymczak na temat:

"Zapachowe związki lotne wydzielane przez jabłka w zależności od terminu ich zbioru i warunków przechowywania"

Promotor: prof. dr hab. Edward Lange

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 30 maja 2005 roku, o godz. 1100,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Kucharskiej na temat:
"Czynniki modyfikujące mikrorozmnażanie i organogenezę róż (Rosa spp.) "

Promotor: prof. dr hab. Teresa Orlikowska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 15 września 2004 roku, o godz. 1100,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Adama Marosza na temat:

"Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej "

Promotor: prof. dr hab. Lilianna Jabłońska (SGGW Warszawa)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 19 lipca 2004 roku, o godz. 1000,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 , odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Beaty Meszki na temat:

"Rola mocznika w ograniczaniu epidemii parcha jabłoni (Venturia inaegualis (Cooke) Aderh.)"

Promotor: doc. dr hab. Anna Bielenin

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 7 lipca 2004 roku, o godz. 1000,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 , odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Artura Godynia na temat:

"Dystrybucja cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym przy trzech systemach emisji powietrza"

Promotor: doc. dr hab. Ryszard Hołownicki

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 23 lutego 2004 roku, o godz. 930, w sali konferencyjnej (dawny budynek CODKO, obecnie hotel Polonia), ul. Reymonta 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Anny Pobudkiewicz na temat:

"Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie goździków karłowych"

Promotor: prof. dr hab. Joanna Nowak

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 8 grudnia 2003 roku, o godz. 930, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Pawła Konopackiego na temat:

"Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na natężenie transpiracji śliw w aspekcie ich nawadniania"

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 28 października 2003 roku, o godz. 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Haliny Morgaś  na temat:

"Regulowanie wzrostu i owocowania śliw za pomocą cięcia zimowego i letniego"

Promotor: prof. dr hab. Zygmund S. Grzyb

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 21 lutego 2003 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Agnieszki Karsznickiej  na temat:

"Wpływ metod ograniczających procesy utleniania na kiełkowanie i wigor starzejących się nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis) i nagietka lekarskiego (Calendula officinalis)"

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 27 stycznia 2003 roku, o godz. 830, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Zbigniewa Bulera  na temat:

"Wpływ formy korony jabłoni na intercepcję i dystrybucję światła słonecznego oraz owocowanie drzew"

Promotor: prof. dr hab. Augustyn Mika

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 16 grudnia 2002 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Beaty Komorowskiej  na temat:

"Badania nad zróżnicowaniem molekularnym izolatów wirusa jamkowatości pnia jabłoni poprzez sekwencjonowanie genu białka płaszcza"

Promotor: doc. dr hab. Lech Michalczuk

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 2 grudnia 2002 roku, o godz. 930, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Krzysztofa Rutkowskiego  na temat:

"Wpływ położenia jabłek w koronie drzewa na ich jakość i zdolność przechowalniczą"

Promotor: prof. dr hab. Witold Płocharski

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.W dniu 2 grudnia 2002 roku, o godz. 1230, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Danuty Krzewińskiej  na temat:

Poprawa jakości plonu jabłoni karłowych i półkarłowych poprzez przerzedzanie kwiatów i zawiązków owocowych"

Promotor: prof. dr hab. Alina Basak

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 3 października 2002 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w

Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Anny Wawrzyńczak na temat:

"Wpływ inhibitorów biosyntezy i działania etylenu oraz regulatorów wzrostu na niektóre procesy metaboliczne i trwałość goździków ( Dianthus caryophyllus L.)"

Promotor: prof. dr hab. Danuta Goszczyńska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 23 września 2002 roku, o godz. 945, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Iwony Sowik na temat:

"Badania nad metodami testowania wrażliwości truskawki na Verticillium dahiiae w warunkach in vitro"

Promotor: doc. dr hab. Lech Michalczuk

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 25 września 2002 roku, o godz. 900, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Agnieszki Marasek na temat:

"Ocena statusu mieszańców oddalonych Lilium metodami markerów chromosomowych i molekularnych"

Promotor: doc. dr hab. Teresa Orlikowska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >

MAPA DOJAZDU