Szkoła Doktorska AgroBioTech PhD

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD w roku akad. 2021/22

Program kształcenia doktorantów obowiązujący od roku akademickiego 2021/22 w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” obowiązujący od roku akademickiego 2021/22

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku akad. 2021/2022 do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD w roku akad. 2021/22

 Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD”

Regulamin Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej AgroBioTech PhD

Uchwała Rady Naukowej IO w sprawie procedury postępowania o nadanie stopnia doktora

Uchwała Rady Naukowej w sprawie procedury postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021

ZBIORCZY PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – LISTA RANKINGOWA (rok akademicki 2020/2021, dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo)

ZBIORCZY PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – LISTA RANKINGOWA (rok akademicki 2020/2021, dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia)

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19 - w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19 - w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo

Lista kandydatów przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej (grant OPUS 19) do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr)

 

 

 

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Administrator 2021-02-04 13:05:56
Administrator 2021-02-04 13:06:04

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >