Siedziba

 • Siedziba Dyrekcji 
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 
  96-100 Skierniewice 
  tel. 46 8332211 do 13 - centrala 
  fax: 46 8333186
  e-mail:  io@inhort.pl


 • ul. Pomologiczna 18
  96-100 SKIERNIEWICE
  tel.: 46 8332021, 46 8334223 - Centrala
  fax: 46 8333228

 • Zakład Pszczelnictwa w Puławach
  ul. Kazimierska 2
  24-100 PUŁAWY
  tel.: 81 8864208, 81 8862164 
  fax: 81 8864209
  e-mail: 
  opisik@man.pulawy.pl


Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Administrator 2013-07-17 10:28:22
Administrator 2013-07-17 10:28:22

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU