Rejestry

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzone są następujące zbiory, katalogi i bazy danych:

I. Księgozbiór naukowy Biblioteki  liczący:

 • vol. książek 
 • księga inwentarzowa czasopism nie jest prowadzona 
 • jednostek zbiorów specjalnych 
 • bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych z prenumeraty bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych z wymiany

II. W ramach działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem techniki komputerowej dostępne są niżej wymienione bazy:

 • Baza książek SOWA 
 • Baza czasopism SOWA 
 • Baza SIGŻ - we współpracy z CBR 
 • Baza SIBROL - we współpracy CBR 
 • Baza bibliograficzna prac naukowo-badawczych pracowników

  Dane zawarte w ww. bazach danych mogą być udostępnione na miejscu oraz w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa.


Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Administrator 2013-07-17 10:25:21
Administrator 2013-07-17 10:25:21

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU