Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego 2014 r.

Sadownictwo

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2014 roku:

Sadownictwo metodami ekologicznymi – Praktyczne rozwiązania w celu zastąpienia miedzi w ochronie upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym
HORre-029-7-6/14 (64)

Wykonawcy: Paweł Bielicki, Hanna Bryk, Elżbieta Rozpara, Sylwester Masny, Agata Broniarek-Niemiec, Marcin Pąśko, Anton Harbuzov, Izabella Bełc, Anna Stań, Zbigniew Jaroń, Sławomir Bogumił


Sprawozdanie z realizacji zadania w 2014 roku:

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych
HORre-029-30-30/14(147)

Wykonawcy: dr hab. Elżbieta Rozpara, dr Teresa Badowska-Czubik, mgr Witold Danelski, dr Aneta Chałańska, mgr Aleksandra Bogumił, mgr Katarzyna Machnicka, prof. dr hab. Danuta Goszczyńska, mgr Paweł Bielicki, mgr Agnieszka Głowacka


Sprawozdanie z realizacji zadania w 2014 roku:

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych. Zwalczanie szkodników żyjących w glebie metodami ekologicznymi
HORre-029-31-29/14(103)

Wykonawcy: dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. IO, dr hab. Eligio Malusa prof. IO, dr Małgorzata Tartanus, dr Zofia Płuciennik, mgr Wojciech Piotrowski, mgr Małgorzata Gruchała, Barbara Sobieszek, Bożena Pawlik, Stanisław Lesiak, Teresa Zaborska

Subkontraktor: dr hab. Cezary Tkaczuk prof. UPH Siedlce

 

Warzywnictwo

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2014 roku:

Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi - Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw

Wykonawcy: Stanisław Kaniszewski (kierownik zadania), Anna Szafirowska, Maryla Rogowska, Artur Kowalski, Teresa Sabat, Elżbieta Panasiuk