Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2016 r.
Sadownictwo

  1. 'PANVIK' – nowa polska odmiana truskawki
  2. Przechowywania owoców derenia jadalnego odmiany 'Kaukaz' w chłodni z normalną atmosferą
  3. Emulpar' 940 EC w ochronie drzew i krzewów owocowych przed przędziorkiem owocowcem (Panonychus ulmi Koch) i przędziorkiem chmielowcem (Tetranychus urticae Koch)
  4. Możliwość wykrywania ras odpornych mszycy jabłoniowej (Aphis pomi) i mszycy jabłoniowo - babkowej (Dysaphis plantaginea)na preparaty z grupy neonikotynoidów metodą  biochemiczną (Informacja dla producentów)