PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

Tytuł: Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii − przebudowa wnętrz budynku laboratoryjno-biurowego − etap III

Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

Okres realizacji: 2020-2021,

Kwota dotacji: 1 697 671,56 zł

Nr umowy: 7114/IB/SN/2020

 

Tytuł: Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii – etap II – przebudowa wnętrz hali doświadczalnej

Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

Okres realizacji: 2019-2020

Kwota dotacji: 2 143 000,00 zł

Nr umowy: 6973/IB/SN/2019

 

Tytuł: Cytometr przepływowy nowej generacji do analizy materiału roślinnego oraz mikrobiologicznego

Kierownik projektu w IO: dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO

Okres realizacji: 2020

Kwota dotacji: 477 670,50 zł

Nr umowy: 7105/IA/SN/2020