DANE PRACOWNIKÓW

 
Andrzej
Starus
andrzej.starus@inhort.pl
46 8345338
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Dorota
Starzec
dorota.starzec@inhort.pl
46 8345337, 46 8345339
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Fitopatologii
mgr inż.
Teresa
Stępień
teresa.stepien@inhort.pl
46 8345324, 46 8345295
Główny specjalista inżynieryjno-techniczny - p. o. Kierownik
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
dr inż.
Agnieszka
Stępowska
agnieszka.stepowska@inhort.pl
46 8346664
Adiunkt
Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych
Martyna
Strojna
martyna.strojna@inhort.pl
46 8345286
Technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Martyna
Strojna
martyna.strojna@inhort.pl
46 8345286
Technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
Beata
Studniarek
beata.studniarek@inhort.pl
46 8345303
Sprzątaczka
Dział Administracyjno-Gospodarczy
dr
Beata
Sumorok
beata.sumorok@inhort.pl
46 8345321
Adiunkt
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery
mgr
Aneta
Suszkowska
aneta.suszkowska@inhort.pl
46 8345473
Specjalista
Sekcja ds. Płac
Irena
Szaleniec
irena.szaleniec@inhort.pl
46 8345342
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >