DANE PRACOWNIKÓW

 
Ewa
Skwarek
ewa.skwarek@inhort.pl
81 8882194
Starszy specjalista techniczny
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
dr hab.
Andrzej
Skwiercz
andrzej.skwiercz@inhort.pl
46 8345488
Profesor IO
Pracownia Entomologii
mgr inż.
Tomasz
Smolarek
tomasz.smolarek@inhort.pl
46 8345334
Technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
prof. dr hab. inż.
Piotr
Sobiczewski
piotr.sobiczewski@inhort.pl
46 8345367, kom. 510208846
Główny specjalista inż.- tech.
Pracownia Fitopatologii
mgr inż.
Barbara
Sobieszek
barbara.sobieszek@inhort.pl
46 8345458
Specjalista techniczny
Pracownia Entomologii
dr hab.
Grażyna
Soika
grazyna.soika@inhort.pl
46 8345488, kom. 509435072
Profesor Instytutu
Pracownia Entomologii
dr inż.
Iwona
Sowik
iwona.sowik@inhort.pl
46 8345249, kom. 510209238
Adiunkt - Kierownik zakładu
Zakład Upowszechniania i Promocji
mgr
Aleksandra
Splitt
aleksandra.splitt@inhort.pl
81 8882194
Asystent
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Anna
Stań
anna.stan@inhort.pl
46 8345417, kom. 501507100
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Agnieszka
Stań
agnieszka.stan@inhort.pl
46 8345477
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >