DANE PRACOWNIKÓW

mgr Zbigniew Uliński
zbigniew.ulinski@inhort.pl
46 8346683, 46 8334691
Specjalista techniczny
Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych


mgr inż. Marta Urbanek-Krawczyk
marta.urbanek-krawczyk@inhort.pl

specjalista
Dział Administracyjno-Gospodarczy