DANE PRACOWNIKÓW

mgr inż. Teresa Sabat
teresa.sabat@inhort.pl
46 8346676
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych


Ewelina Sabina
ewelina.sabina@inhort.pl
46 8346720

Sekretariat Instytutu


prof. dr hab. Marian Saniewski
marian.saniewski@inhort.pl
46 8345368
Profesor
Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych


Lucyna Sarzyńska
lucyna.sarzynska@inhort.pl
46 8346752
Technik
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych


mgr Daniel Sas
daniel.sas@inhort.pl
46 8346734, 46 8345216, kom. 511976587
Główny specjalista
Dział Informatyki


prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
lidia.sas@inhort.pl
46 8345235, kom. 503158903
Profesor - Kierownik
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery


dr inż. Małgorzata Sekrecka
malgorzata.sekrecka@inhort.pl
46 8345391, kom. 514767916
Adiunkt - Kierownik pracowni
Pracownia Entomologii


dr inż. Łukasz Seliga
lukasz.seliga@inhort.pl
46 8345406
Adiunkt
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


Krzysztof Seliga
krzysztof.seliga@inhort.pl
46 8346798, kom. 506 282 047
Starszy mistrz
Sekcja Energetyczno-Techniczna


dr Piotr Semkiw
piotr.semkiw@inhort.pl
81 8864070
Adiunkt
Zakład Pszczelnictwa w Puławach